Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACESIAL 5MG TBL NOB 14
0244893 58/ 133/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 5MG TBL NOB 20
0244894 58/ 133/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 5MG TBL NOB 28
0244895 58/ 133/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 5MG TBL NOB 30
0244896 58/ 133/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 5MG TBL NOB 42
0244897 58/ 133/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 5MG TBL NOB 50
0244898 58/ 133/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 5MG TBL NOB 98
0244899 58/ 133/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 5MG TBL NOB 100
0244900 58/ 133/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 10 MG 10MG TBL NOB 98
0125551 58/ 134/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 10 MG 10MG TBL NOB 100
0125552 58/ 134/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 10
0125553 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 14
0125554 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 20
0125555 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 28
0125556 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 30
0125557 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 42
0125558 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 50
0125559 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 98
0125560 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 5 MG 5MG TBL NOB 100
0125561 58/ 133/05-C     C09AA05 B
ACESIAL 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 10
0125571 58/ 132/05-C     C09AA05 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09