Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EDARBI 20MG TBL NOB 30 I
0193423 EU/1/11/734/012 edarbi.pdf edarbi.pdf C09CA09 R
EDARBI 20MG TBL NOB 90 I
0193424 EU/1/11/734/013 edarbi.pdf edarbi.pdf C09CA09 R
EDARBI 40MG TBL NOB 30 I
0193425 EU/1/11/734/014 edarbi.pdf edarbi.pdf C09CA09 R
EDARBI 40MG TBL NOB 90 I
0193426 EU/1/11/734/015 edarbi.pdf edarbi.pdf C09CA09 R
EGILOK 25MG TBL NOB 60(3X20)
0132672 58/ 450/99-C/PI/001/13 egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 50MG TBL NOB 120
0219664 58/ 451/99-C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 50MG TBL NOB 60
0054151 58/ 451/99-C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 50MG TBL NOB 200
0054152 58/ 451/99-C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 100MG TBL NOB 60
0059893 58/ 028/86-S/C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 100MG TBL NOB 200
0059894 58/ 028/86-S/C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 25MG TBL NOB 80
0219178 58/ 450/99-C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 25MG TBL NOB 50
0219179 58/ 450/99-C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 25MG TBL NOB 100
0219180 58/ 450/99-C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 25MG TBL NOB 40
0219181 58/ 450/99-C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 25MG TBL NOB 70
0219182 58/ 450/99-C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 25MG TBL NOB 90
0219183 58/ 450/99-C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 25MG TBL NOB 120
0219184 58/ 450/99-C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 100MG TBL NOB 40
0219651 58/ 028/86-S/C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 100MG TBL NOB 50
0219652 58/ 028/86-S/C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R
EGILOK 100MG TBL NOB 70
0219653 58/ 028/86-S/C egilok.pdf egilok.pdf C07AB02 R

‹‹ ‹ 100 150 160 170 180 190 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 210 220 230 240 250 300 400 500 600 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09