Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 98
0181138 83/ 571/11-C     C08CA01 B
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 100
0181139 83/ 571/11-C     C08CA01 B
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 250 H
0241491 83/ 571/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 500 H
0241492 83/ 571/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 1000 H
0241493 83/ 571/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 10
0241494 83/ 571/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 20
0241495 83/ 571/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 28
0241496 83/ 571/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 30
0241497 83/ 571/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 50
0241498 83/ 571/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 90
0241499 83/ 571/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 98
0241500 83/ 571/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 100
0241501 83/ 571/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 14
0241502 83/ 571/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 60
0241503 83/ 571/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 5MG TBL NOB 250 H
0241504 83/ 570/11-C amlodipina.pdf amlodipina.pdf C08CA01 R
AMLODIPIN ACCORD 5MG TBL NOB 250 H
0231844 83/ 570/11-C     C08CA01 B
AMLODIPIN ACCORD 5MG TBL NOB 500 H
0231845 83/ 570/11-C     C08CA01 B
AMLODIPIN ACCORD 5MG TBL NOB 1000 H
0231846 83/ 570/11-C     C08CA01 B
AMLODIPIN ACCORD 10MG TBL NOB 250 H
0231847 83/ 571/11-C     C08CA01 B

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09