Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13048
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 100
0220435 58/ 963/16-C     C07AB04 B
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 100
0243565 58/ 963/16-C acebutolol.pdf acebutolol.pdf C07AB04 R
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 30
0220433 58/ 963/16-C     C07AB04 B
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 28
0220432 58/ 963/16-C     C07AB04 B
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 90
0220434 58/ 963/16-C     C07AB04 B
ACECOR 400MG TBL FLM 30
0075939 58/ 051/96-B/C acecor.pdf acecor.pdf C07AB04 R
ACESIAL 10MG TBL NOB 20
0244876 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 10MG TBL NOB 28
0244877 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 10MG TBL NOB 30
0244878 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 10MG TBL NOB 42
0244879 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 10MG TBL NOB 50
0244880 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 10MG TBL NOB 98
0244881 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 10MG TBL NOB 100
0244882 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 10
0244883 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 14
0244884 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 20
0244885 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 28
0244886 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 30
0244887 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 42
0244888 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 50
0244889 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09