Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AFITEN 10MG TBL NOB 500
0125378 83/ 721/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 5MG TBL NOB 30
0127531 83/ 720/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 10MG TBL NOB 30
0127532 83/ 721/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 5MG TBL NOB 10
0125359 83/ 720/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 5MG TBL NOB 14
0125360 83/ 720/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 5MG TBL NOB 20
0125361 83/ 720/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 5MG TBL NOB 28
0125362 83/ 720/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 5MG TBL NOB 50
0125363 83/ 720/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 5MG TBL NOB 98
0125364 83/ 720/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 5MG TBL NOB 100
0125365 83/ 720/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 5MG TBL NOB 200
0125366 83/ 720/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 5MG TBL NOB 300
0125367 83/ 720/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 5MG TBL NOB 500
0125368 83/ 720/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 10MG TBL NOB 10
0125369 83/ 721/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 10MG TBL NOB 14
0125370 83/ 721/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 10MG TBL NOB 20
0125371 83/ 721/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 10MG TBL NOB 28
0125372 83/ 721/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 10MG TBL NOB 50
0125373 83/ 721/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 10MG TBL NOB 98
0125374 83/ 721/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R
AFITEN 10MG TBL NOB 100
0125375 83/ 721/07-C afiten.pdf afiten.pdf C08CA01 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100 200 300 400 500 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09