ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11441
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 10X1
0236817 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CANCOMBINO 8MG/12,5MG TBL NOB 84 II
0158984 58/ 320/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 8MG/12,5MG TBL NOB 90 I
0158985 58/ 320/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 8MG/12,5MG TBL NOB 90 II
0158986 58/ 320/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 8MG/12,5MG TBL NOB 98 I
0158987 58/ 320/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 8MG/12,5MG TBL NOB 98 II
0158988 58/ 320/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 14 I
0158989 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 14 II
0158990 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 15 I
0158991 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 15 II
0158992 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 28 I
0158993 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 28 II
0158994 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 30 I
0158995 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 30 II
0158996 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 56 I
0158997 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 56 II
0158998 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 60 I
0158999 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 60 II
0159000 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 84 I
0159001 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 84 II
0159002 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R

‹‹ ‹ 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 150 200 300 400 500 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. březen 2023 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. březen 2023 v 00:09