Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 21
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACCUSOL 35 HFL/HMD/HDF SOL 2X5000ML
0185917 87/ 025/06-C accusol35.pdf accusol35.pdf B05ZB R
ACCUSOL 35 POTASSIUM 2 MMOL/L 2MMOL/L HFL/HMD/HDF SOL 2X5000ML
0185918 87/ 026/06-C accusol35p.pdf accusol35p.pdf B05ZB R
ACCUSOL 35 POTASSIUM 4 MMOL/L 4MMOL/L HFL/HMD/HDF SOL 2X5000ML
0185916 87/ 027/06-C accusol35p.pdf accusol35p.pdf B05ZB R
BIPHOZYL HMD/HFL SOL 2X5000ML
0249165 87/ 101/15-C biphozyl.pdf biphozyl.pdf B05ZB R
BIPHOZYL HMD/HFL SOL 2X5000ML
0204603 87/ 101/15-C     B05ZB B
DUOSOL BEZ KALIA HFL SOL 2X5000ML
0015898 87/ 176/04-C duosolbezk.pdf duosolbezk.pdf B05ZB R
DUOSOL S 2 MMOL/L KALIA HFL SOL 2X5000ML
0015897 87/ 175/04-C duosols2mm.pdf duosols2mm.pdf B05ZB R
DUOSOL S 4 MMOL/L KALIA HFL SOL 2X5000ML
0022541 87/ 591/05-C duosols4mm.pdf duosols4mm.pdf B05ZB R
HEMOSOL B0 HMD/HFL SOL 2X5000ML I
0156187 87/ 195/10-C     B05ZB B
HEMOSOL B0 HMD/HFL SOL 2X5000ML II
0199386 87/ 195/10-C     B05ZB B
HEMOSOL B0 HMD/HFL SOL 2X5000ML II
0250057 87/ 195/10-C hemosolb0.pdf hemosolb0.pdf B05ZB R
HEMOSOL B0 HMD/HFL SOL 2X5000ML I
0250056 87/ 195/10-C hemosolb0.pdf hemosolb0.pdf B05ZB R
MULTIBIC 2 MMOL/L DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML
0162034 87/ 271/05-C multibic2m.pdf multibic2m.pdf B05ZB R
MULTIBIC 3 MMOL/L DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML
0162035 87/ 272/05-C multibic3m.pdf multibic3m.pdf B05ZB R
MULTIBIC 4 MMOL/L DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML
0162036 87/ 273/05-C multibic4m.pdf multibic4m.pdf B05ZB R
MULTIBIC BEZ DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML
0162033 87/ 270/05-C multibicbe.pdf multibicbe.pdf B05ZB R
MULTILAC 2 MMOL/L DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML
0110312 87/ 043/09-C multilac2m.pdf multilac2m.pdf B05ZB R
MULTILAC 4 MMOL/L DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML
0110316 87/ 045/09-C multilac4m.pdf multilac4m.pdf B05ZB R
MULTILAC BEZ DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML
0110318 87/ 042/09-C multilacbe.pdf multilacbe.pdf B05ZB R
REGIOCIT HFL SOL 2X5000ML
0249166 87/ 081/15-C regiocit.pdf regiocit.pdf B05ZB R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12