Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 21
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EXTRANEAL PRN SOL 6X1,5L III
0081265 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 5X2L III
0081359 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 8X1,5L III
0184688 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 6X2L I
0154867 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 6X2L II
0154868 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 6X2L III
0154869 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 5X2,5L I
0154870 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 5X2,5L II
0154871 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 5X2,5L III
0154872 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 8X2L I
0154873 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 8X2L II
0154874 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 8X2L III
0154875 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 8X1,5L I
0184686 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 6X1,5L I
0057575 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 4X2,5L I
0049465 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 5X2L I
0049464 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 4X2,5L III
0081461 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 4X2,5L II
0002841 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 8X1,5L II
0184687 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R
EXTRANEAL PRN SOL 6X1,5L II
0002839 87/ 813/99-C extraneal.pdf extraneal.pdf B05DA R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. únor 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. leden 2021 v 00:09