Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 110
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 4,5MG/ML+25MG/ML INF SOL 10X500ML
0225278 76/ 021/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB02 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 4,5MG/ML+25MG/ML INF SOL 40X100ML
0225276 76/ 021/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB02 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 4,5MG/ML+25MG/ML INF SOL 18X250ML
0225277 76/ 021/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB02 R
KALIUMCHLORID/GLUCOSE 0,15% + 5% B. BRAUN 1,5MG/ML+50MG/ML INF SOL 10X500ML
0188211 76/ 502/12-C kaliumchlo.pdf kaliumchlo.pdf B05BB02 R
KALIUMCHLORID/GLUCOSE 0,15% + 5% B. BRAUN 1,5MG/ML+50MG/ML INF SOL 10X1000ML
0188212 76/ 502/12-C kaliumchlo.pdf kaliumchlo.pdf B05BB02 R
KALIUMCHLORID/GLUCOSE 0,3% + 5% B. BRAUN 3MG/ML+50MG/ML INF SOL 10X500ML
0188213 76/ 503/12-C kaliumchlo.pdf kaliumchlo.pdf B05BB02 R
KALIUMCHLORID/GLUCOSE 0,3% + 5% B. BRAUN 3MG/ML+50MG/ML INF SOL 10X1000ML
0188214 76/ 503/12-C kaliumchlo.pdf kaliumchlo.pdf B05BB02 R
PLASMALYTE S GLUKÓZOU 5% INF SOL 30X250ML
0011679 76/ 447/05-C plasmalyte.pdf plasmalyte.pdf B05BB02 R
PLASMALYTE S GLUKÓZOU 5% INF SOL 20X500ML
0011693 76/ 447/05-C plasmalyte.pdf plasmalyte.pdf B05BB02 R
PLASMALYTE S GLUKÓZOU 5% INF SOL 10X1000ML
0011696 76/ 447/05-C plasmalyte.pdf plasmalyte.pdf B05BB02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09