Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 214
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NUTRIFLEX LIPID PERI 32/64 INF EML 5X1875ML
0206879 76/ 493/16-C nutriflexl.pdf nutriflexl.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX LIPID PERI 32/64 INF EML 5X1250ML
0206878 76/ 493/16-C nutriflexl.pdf nutriflexl.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX LIPID PERI 32/64 INF EML 5X2500ML
0206880 76/ 493/16-C nutriflexl.pdf nutriflexl.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX LIPID PLUS 38/120 INF EML 5X2500ML
0206872 76/ 492/16-C nutriflexl.pdf nutriflexl.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX LIPID PLUS 38/120 INF EML 5X1875ML
0206871 76/ 492/16-C nutriflexl.pdf nutriflexl.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX LIPID PLUS 38/120 INF EML 5X1250ML
0206870 76/ 492/16-C nutriflexl.pdf nutriflexl.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA PERI INF EML 5X1875ML
0211913 76/ 463/14-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA PERI INF EML 5X2500ML
0211914 76/ 463/14-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA PERI INF EML 5X1250ML
0211912 76/ 463/14-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA PLUS 38/120 INF EML 5X1250ML
0213094 76/ 491/16-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA PLUS 38/120 INF EML 5X1875ML
0213095 76/ 491/16-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA PLUS 38/120 INF EML 5X2500ML
0213096 76/ 491/16-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56/144 INF EML 5X625ML
0213102 76/ 481/14-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56/144 INF EML 5X1250ML
0213103 76/ 481/14-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56/144 INF EML 5X1875ML
0213104 76/ 481/14-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL BEZ ELEKTROLYTŮ INF EML 5X1250ML
0211910 76/ 462/14-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL BEZ ELEKTROLYTŮ INF EML 5X1875ML
0211911 76/ 462/14-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL BEZ ELEKTROLYTŮ INF EML 5X625ML
0211909 76/ 462/14-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX PERI INF SOL 5X2000ML
0003414 76/1294/97-C nutriflexp.pdf nutriflexp.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX PERI INF SOL 5X1000ML
0003290 76/1294/97-C nutriflexp.pdf nutriflexp.pdf B05BA10 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09