Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 214
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CLINIMIX N9G20E INF SOL 8X1000ML
0230587 76/ 262/01-C clinimixn9.pdf clinimixn9.pdf B05BA10 R
FINOMEL INF EML 4X1820ML
0224606 76/ 400/17-C finomel.pdf finomel.pdf B05BA10 R
FINOMEL INF EML 4X1435ML
0224605 76/ 400/17-C finomel.pdf finomel.pdf B05BA10 R
FINOMEL INF EML 4X1085ML
0224604 76/ 400/17-C finomel.pdf finomel.pdf B05BA10 R
FINOMEL PERI INF EML 4X2020ML
0224603 76/ 399/17-C finomelper.pdf finomelper.pdf B05BA10 R
FINOMEL PERI INF EML 4X1450ML
0224602 76/ 399/17-C finomelper.pdf finomelper.pdf B05BA10 R
FINOMEL PERI INF EML 4X1085ML
0224601 76/ 399/17-C finomelper.pdf finomelper.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 4X1540ML I
0032262 76/ 199/01-C     B05BA10 B
KABIVEN INF EML 2X2053ML I
0032263 76/ 199/01-C     B05BA10 B
KABIVEN INF EML 1X1026ML II
0107109 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 3X2566ML II
0107105 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 4X2053ML II
0107104 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 4X1540ML II
0107103 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 4X1026ML II
0107102 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 1X1540ML II
0107100 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 1X2053ML II
0107099 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 1X2566ML II
0107098 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 1X1026ML I
0107093 76/ 199/01-C     B05BA10 B
KABIVEN INF EML 1X1540ML I
0107092 76/ 199/01-C     B05BA10 B
KABIVEN INF EML 4X1026ML I
0032261 76/ 199/01-C     B05BA10 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09