Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 200
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SMOFKABIVEN LOW OSMO PERIPHERAL INF EML 1X850ML
0224484 76/ 369/17-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN LOW OSMO PERIPHERAL INF EML 5X850ML
0224485 76/ 369/17-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN LOW OSMO PERIPHERAL INF EML 3X2500ML
0224491 76/ 369/17-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN LOW OSMO PERIPHERAL INF EML 1X2500ML
0224490 76/ 369/17-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN LOW OSMO PERIPHERAL INF EML 4X1950ML
0224489 76/ 369/17-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN LOW OSMO PERIPHERAL INF EML 1X1400ML
0224486 76/ 369/17-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN LOW OSMO PERIPHERAL INF EML 4X1400ML
0224487 76/ 369/17-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN LOW OSMO PERIPHERAL INF EML 1X1950ML
0224488 76/ 369/17-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1448 ML I
0162767 76/ 246/09-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1448 ML I
0162766 76/ 246/09-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 3X1904ML I
0141020 76/ 246/09-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1448 ML II
0162768 76/ 246/09-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1448 ML II
0162769 76/ 246/09-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1206ML II
0151828 76/ 246/09-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1206ML II
0151829 76/ 246/09-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1904ML II
0151830 76/ 246/09-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1904ML II
0151831 76/ 246/09-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1206ML I
0141017 76/ 246/09-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1904ML I
0141019 76/ 246/09-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1206ML I
0141018 76/ 246/09-C     B05BA10 B

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10