Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 263
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLUKÓZA 5% VIAFLO 50MG/ML INF SOL 20X500ML
0098901 76/ 171/03-C glukoza5vi.pdf glukoza5vi.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5% VIAFLO 50MG/ML INF SOL 10X1000ML
0098902 76/ 171/03-C glukoza5vi.pdf glukoza5vi.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5% VIAFLO 50MG/ML INF SOL 75X50ML
0218525 76/ 171/03-C glukoza5vi.pdf glukoza5vi.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5% VIAFLO 50MG/ML INF SOL 1X1000ML
0199374 76/ 171/03-C glukoza5vi.pdf glukoza5vi.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5% VIAFLO 50MG/ML INF SOL 1X500ML
0199375 76/ 171/03-C glukoza5vi.pdf glukoza5vi.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5% VIAFLO 50MG/ML INF SOL 1X250ML
0199376 76/ 171/03-C glukoza5vi.pdf glukoza5vi.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5% VIAFLO 50MG/ML INF SOL 1X50ML
0199377 76/ 171/03-C glukoza5vi.pdf glukoza5vi.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5% VIAFLO 50MG/ML INF SOL 1X100ML
0199378 76/ 171/03-C glukoza5vi.pdf glukoza5vi.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5% VIAFLO 50MG/ML INF SOL 60X100ML
0232987 76/ 171/03-C glukoza5vi.pdf glukoza5vi.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA BAXTER 20% 200MG/ML INF SOL 20X500ML
0184527 76/ 118/95-C/C glukozabax.pdf glukozabax.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA BAXTER 20% 200MG/ML INF SOL 12X1000ML
0184528 76/ 118/95-C/C glukozabax.pdf glukozabax.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 100MG/ML INF SOL 30X100ML
0208513 76/ 022/72-B/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 100MG/ML INF SOL 40X100ML
0225189 76/ 022/72-B/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 100MG/ML INF SOL 18X250ML
0225190 76/ 022/72-B/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 100MG/ML INF SOL 10X400ML
0208517 76/ 022/72-B/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 100MG/ML INF SOL 20X200ML
0208514 76/ 022/72-B/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 100MG/ML INF SOL 20X250ML
0208515 76/ 022/72-B/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 100MG/ML INF SOL 10X500ML
0208516 76/ 022/72-B/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA 100MG/ML INF SOL 10X500ML
0225191 76/ 022/72-B/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA 200MG/ML INF SOL 40X100ML
0230048 76/ 022/72-C/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14