Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 263
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLUKÓZA 10 BRAUN 100MG/ML INF SOL 10X1000ML
0031916 76/ 232/92-B/C glukoza10b.pdf glukoza10b.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 10 BRAUN 100MG/ML INF SOL 1X10ML
0059863 76/ 232/92-B/C glukoza10b.pdf glukoza10b.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 10% VIAFLO 100MG/ML INF SOL 10X1000ML
0158806 76/ 432/10-C glukoza10v.pdf glukoza10v.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 10% VIAFLO 100MG/ML INF SOL 36X250ML
0164414 76/ 432/10-C glukoza10v.pdf glukoza10v.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 10% VIAFLO 100MG/ML INF SOL 24X500ML
0164415 76/ 432/10-C glukoza10v.pdf glukoza10v.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 10% VIAFLO 100MG/ML INF SOL 12X1000ML
0164416 76/ 432/10-C glukoza10v.pdf glukoza10v.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 10% VIAFLO 100MG/ML INF SOL 1X500ML
0200510 76/ 432/10-C glukoza10v.pdf glukoza10v.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 10% VIAFLO 100MG/ML INF SOL 1X250ML
0200511 76/ 432/10-C glukoza10v.pdf glukoza10v.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 10% VIAFLO 100MG/ML INF SOL 1X1000ML
0200509 76/ 432/10-C glukoza10v.pdf glukoza10v.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 10% VIAFLO 100MG/ML INF SOL 30X250ML
0158804 76/ 432/10-C glukoza10v.pdf glukoza10v.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 10% VIAFLO 100MG/ML INF SOL 20X500ML
0158805 76/ 432/10-C glukoza10v.pdf glukoza10v.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 20 BRAUN 200MG/ML INF SOL 10X500ML
0047706 76/ 232/92-C/C glukoza20b.pdf glukoza20b.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 20 BRAUN 200MG/ML INF SOL 1X500ML
0096879 76/ 232/92-C/C glukoza20b.pdf glukoza20b.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF CNC SOL 20X10ML
0207769 76/ 232/92-F/C glukoza40b.pdf glukoza40b.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 1X500ML
0207770 76/ 232/92-E/C glukoza40b.pdf glukoza40b.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 10X500ML
0002584 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 20X10ML
0002587 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 10X500ML
0002585 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 1X500ML
0097694 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 1X500ML
0047003 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09