Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 55
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CLINOLEIC 200MG/ML INF EML 24X100ML
0088725 76/ 187/01-C clinoleic.pdf clinoleic.pdf B05BA02 R
CLINOLEIC 200MG/ML INF EML 12X500ML
0018608 76/ 187/01-C clinoleic.pdf clinoleic.pdf B05BA02 R
CLINOLEIC 200MG/ML INF EML 10X250ML
0018605 76/ 187/01-C clinoleic.pdf clinoleic.pdf B05BA02 R
CLINOLEIC 200MG/ML INF EML 10X100ML
0018604 76/ 187/01-C clinoleic.pdf clinoleic.pdf B05BA02 R
CLINOLEIC 200MG/ML INF EML 20X250ML
0088771 76/ 187/01-C clinoleic.pdf clinoleic.pdf B05BA02 R
CLINOLEIC 200MG/ML INF EML 10X500ML
0088772 76/ 187/01-C clinoleic.pdf clinoleic.pdf B05BA02 R
CLINOLEIC 200MG/ML INF EML 6X1000ML
0088799 76/ 187/01-C clinoleic.pdf clinoleic.pdf B05BA02 R
INTRALIPID 20% INF EML 1X100ML I
0049963 76/ 552/70-C     B05BA02 B
INTRALIPID 20% INF EML 1X250ML I
0049965 76/ 552/70-C     B05BA02 B
INTRALIPID 20% INF EML 1X500ML I
0049967 76/ 552/70-C     B05BA02 B
INTRALIPID 20% INF EML 1X1000ML
0049971 76/ 552/70-C     B05BA02 B
INTRALIPID 20% INF EML 6X1000ML
0049972 76/ 552/70-C     B05BA02 B
INTRALIPID 20% INF EML 12X100ML
0049974 76/ 552/70-C     B05BA02 B
INTRALIPID 20% INF EML 12X500ML
0049975 76/ 552/70-C     B05BA02 B
INTRALIPID 20% INF EML 12X250ML
0049958 76/ 552/70-C     B05BA02 B
INTRALIPID 20% INF EML 1X250ML
0049957 76/ 552/70-C     B05BA02 B
INTRALIPID 20% INF EML 1X100ML
0049955 76/ 552/70-C     B05BA02 B
INTRALIPID 20% INF EML 1X500ML
0049954 76/ 552/70-C     B05BA02 B
INTRALIPID 20% INF EML 12X500ML I
0015295 76/ 552/70-C     B05BA02 B
INTRALIPID 20% INF EML 10X250ML I
0015293 76/ 552/70-C     B05BA02 B

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10