Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 51
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NEPHROTECT INF SOL 10X250ML
0142001 76/ 994/92-S/C nephrotect.pdf nephrotect.pdf B05BA01 R
NEPHROTECT INF SOL 1X250ML
0137500 76/ 994/92-S/C nephrotect.pdf nephrotect.pdf B05BA01 R
NEPHROTECT INF SOL 10X500ML
0142003 76/ 994/92-S/C nephrotect.pdf nephrotect.pdf B05BA01 R
NUTRAMIN VLI INF SOL 10X500ML
0058629 76/ 018/00-C nutraminvl.pdf nutraminvl.pdf B05BA01 R
NUTRAMIN VLI INF SOL 10X250ML
0058627 76/ 018/00-C nutraminvl.pdf nutraminvl.pdf B05BA01 R
NUTRAMIN VLI INF SOL 1X250ML
0058626 76/ 018/00-C nutraminvl.pdf nutraminvl.pdf B05BA01 R
NUTRAMIN VLI INF SOL 10X100ML
0058625 76/ 018/00-C nutraminvl.pdf nutraminvl.pdf B05BA01 R
NUTRAMIN VLI INF SOL 1X100ML
0058624 76/ 018/00-C nutraminvl.pdf nutraminvl.pdf B05BA01 R
NUTRAMIN VLI INF SOL 1X500ML
0058628 76/ 018/00-C nutraminvl.pdf nutraminvl.pdf B05BA01 R
PRIMENE 10% INF SOL 20X100ML
0107472 76/ 642/95-C primene.pdf primene.pdf B05BA01 R
PRIMENE 10% INF SOL 10X250ML
0107475 76/ 642/95-C primene.pdf primene.pdf B05BA01 R

‹‹ ‹ 1 2 3

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09