Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 51
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMINOVEN 15% INF SOL 6X1000ML
0003974 76/ 299/01-C aminoven15.pdf aminoven15.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 5% INF SOL 1X500ML
0032813 76/ 297/01-C aminoven5.pdf aminoven5.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 5% INF SOL 1X1000ML
0032814 76/ 297/01-C aminoven5.pdf aminoven5.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 5% INF SOL 10X500ML
0003925 76/ 297/01-C aminoven5.pdf aminoven5.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 5% INF SOL 6X1000ML
0003926 76/ 297/01-C aminoven5.pdf aminoven5.pdf B05BA01 R
AMINOVENOES N PAED 10% INF SOL 1X250ML
0017815 76/1001/92-S/C aminovenoe.pdf aminovenoe.pdf B05BA01 R
AMINOVENOES N PAED 10% INF SOL 10X500ML
0017822 76/1001/92-S/C aminovenoe.pdf aminovenoe.pdf B05BA01 R
AMINOVENOES N PAED 10% INF SOL 10X250ML
0017821 76/1001/92-S/C aminovenoe.pdf aminovenoe.pdf B05BA01 R
AMINOVENOES N PAED 10% INF SOL 10X100ML
0017820 76/1001/92-S/C aminovenoe.pdf aminovenoe.pdf B05BA01 R
AMINOVENOES N PAED 10% INF SOL 1X500ML
0017816 76/1001/92-S/C aminovenoe.pdf aminovenoe.pdf B05BA01 R
AMINOVENOES N PAED 10% INF SOL 1X100ML
0017814 76/1001/92-S/C aminovenoe.pdf aminovenoe.pdf B05BA01 R
AMIPED INF SOL 12X100ML
0183513 76/ 482/13-C amiped.pdf amiped.pdf B05BA01 R
AMIPED INF SOL 12X250ML
0183514 76/ 482/13-C amiped.pdf amiped.pdf B05BA01 R
NEONUTRIN 10% INF SOL 10X500ML
0233036 76/ 646/99-C neonutrin.pdf neonutrin.pdf B05BA01 R
NEONUTRIN 15% INF SOL 10X500ML
0233037 76/ 647/99-C neonutrin.pdf neonutrin.pdf B05BA01 R
NEONUTRIN 15% INF SOL 1X500ML
0046782 76/ 647/99-C neonutrin.pdf neonutrin.pdf B05BA01 R
NEONUTRIN 5% INF SOL 1X500ML
0046780 76/ 645/99-C neonutrin.pdf neonutrin.pdf B05BA01 R
NEONUTRIN 10% INF SOL 1X500ML
0046781 76/ 646/99-C neonutrin.pdf neonutrin.pdf B05BA01 R
NEONUTRIN 5% INF SOL 10X500ML
0233038 76/ 645/99-C neonutrin.pdf neonutrin.pdf B05BA01 R
NEPHROTECT INF SOL 1X250ML
0137500 76/ 994/92-S/C nephrotect.pdf nephrotect.pdf B05BA01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11