Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 59
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% INF SOL 10X250ML
0049414 76/ 528/05-C aminoplasm.pdf aminoplasm.pdf B05BA01 R
AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% INF SOL 10X500ML
0049415 76/ 528/05-C aminoplasm.pdf aminoplasm.pdf B05BA01 R
AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% INF SOL 6X1000ML
0049416 76/ 528/05-C aminoplasm.pdf aminoplasm.pdf B05BA01 R
AMINOPLASMAL HEPA 10% INF SOL 10X500ML
0052301 76/ 751/92-C aminoplasm.pdf aminoplasm.pdf B05BA01 R
AMINOPLASMAL HEPA 10% INF SOL 1X500ML
0096890 76/ 751/92-C aminoplasm.pdf aminoplasm.pdf B05BA01 R
AMINOPLASMAL-15% INF SOL 10X500ML
0100152 76/ 859/92-C aminoplasm.pdf aminoplasm.pdf B05BA01 R
AMINOPLASMAL-15% INF SOL 6X1000ML
0100153 76/ 859/92-C aminoplasm.pdf aminoplasm.pdf B05BA01 R
AMINOPLASMAL-15% INF SOL 1X500ML
0072563 76/ 859/92-C     B05BA01 B
AMINOPLASMAL-15% INF SOL 1X1000ML
0075520 76/ 859/92-C     B05BA01 B
AMINOSTERIL N HEPA 8% INF SOL 10X500ML
0057545 76/1003/92-S/C aminosteri.pdf aminosteri.pdf B05BA01 R
AMINOSTERIL N HEPA 8% INF SOL 1X500ML
0057546 76/1003/92-S/C aminosteri.pdf aminosteri.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 10% INF SOL 6X1000ML
0003933 76/ 298/01-C aminoven10.pdf aminoven10.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 10% INF SOL 1X500ML
0032812 76/ 298/01-C aminoven10.pdf aminoven10.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 10% INF SOL 1X1000ML
0032811 76/ 298/01-C aminoven10.pdf aminoven10.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 10% INF SOL 10X500ML
0003930 76/ 298/01-C aminoven10.pdf aminoven10.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 15% INF SOL 1X500ML
0032817 76/ 299/01-C aminoven15.pdf aminoven15.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 15% INF SOL 1X250ML
0032816 76/ 299/01-C aminoven15.pdf aminoven15.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 15% INF SOL 1X1000ML
0032815 76/ 299/01-C aminoven15.pdf aminoven15.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 15% INF SOL 10X500ML
0003973 76/ 299/01-C aminoven15.pdf aminoven15.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 15% INF SOL 6X1000ML
0003974 76/ 299/01-C aminoven15.pdf aminoven15.pdf B05BA01 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09