Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1868
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 50X100ML I
0237585 76/ 254/97-C ringerssol.pdf ringerssol.pdf B05BB01 R
RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 55X100ML I
0237586 76/ 254/97-C ringerssol.pdf ringerssol.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 6X1000ML I
0018302 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 10X250ML II
0018303 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 10X500ML II
0018304 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 10X1000ML II
0018305 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 10X500ML I
0018301 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 20X500ML
0018307 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 10X1000ML
0018308 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 10X250ML I
0018300 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 20X250ML
0018306 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERUV ROZTOK BRAUN INF SOL 10X500ML II
0059357 76/ 748/92-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
RINGERUV ROZTOK BRAUN INF SOL 6X1000ML I
0059356 76/ 748/92-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
RINGERUV ROZTOK BRAUN INF SOL 10X500ML I
0059355 76/ 748/92-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
RINGERUV ROZTOK BRAUN INF SOL 10X1000ML II
0059358 76/ 748/92-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
RINGERŮV ROZTOK VIAFLO INF SOL 20X500ML
0013440 76/ 398/05-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
RINGERŮV ROZTOK VIAFLO INF SOL 10X1000ML
0013441 76/ 398/05-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
SMOFKABIVEN INF EML 2X2463ML I
0132508 76/ 387/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN INF EML 2X1970ML I
0132507 76/ 387/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN INF EML 4X1477ML I
0132506 76/ 387/08-C     B05BA10 B

‹‹ ‹ 30 40 50 60 70 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09