Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2117
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 4X2,5L TWIN LI
0313941 87/ 448/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 3X3L SINGLE KL
0313942 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 3X3L TWIN KL
0313943 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 3X3L TWIN LI
0313944 87/ 448/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 2X4,5L SINGLE KL
0313945 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 2X5L SINGLE KL
0313946 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 2X5L SINGLE SET LI
0313947 87/ 448/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 2X5L SINGLE SET KL
0313948 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 5X1,5L SINGLE KL
0206283 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 6X1,5L SINGLE KL
0206284 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 5X1,5L TWIN KL
0206285 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 6X1,5L TWIN KL
0206286 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 5X1,5L TWIN LI
0206287 87/ 448/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 6X1,5L TWIN LI
0206288 87/ 448/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 4X2L SINGLE KL
0206289 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 5X2L SINGLE KL
0206290 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 4X2L TWIN KL
0206291 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 5X2L TWIN KL
0206292 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 4X2L TWIN LI
0206293 87/ 448/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 4X2,5L SINGLE KL
0313937 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R

‹‹ ‹ 30 40 50 60 70 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 90 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. leden 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09