Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1868
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PLASMALYTE ROZTOK INF SOL 10X1000ML
0011671 76/ 446/05-C plasmalyte.pdf plasmalyte.pdf B05BB01 R
PLASMALYTE ROZTOK S GLUKÓZOU 5% INF SOL 30X250ML
0011679 76/ 447/05-C plasmalyte.pdf plasmalyte.pdf B05BB02 R
PLASMALYTE ROZTOK S GLUKÓZOU 5% INF SOL 20X500ML
0011693 76/ 447/05-C plasmalyte.pdf plasmalyte.pdf B05BB02 R
PLASMALYTE ROZTOK S GLUKÓZOU 5% INF SOL 10X1000ML
0011696 76/ 447/05-C plasmalyte.pdf plasmalyte.pdf B05BB02 R
PRIMENE 10% INF SOL 10X250ML
0107475 76/ 642/95-C primene10.pdf primene10.pdf B05BA01 R
PRIMENE 10% INF SOL 20X100ML
0107472 76/ 642/95-C primene10.pdf primene10.pdf B05BA01 R
REGIOCIT HFL SOL 2X5000ML
0204356 87/ 081/15-C     B05ZB B
REGIOCIT HFL SOL 2X5000ML
0249166 87/ 081/15-C regiocit.pdf regiocit.pdf B05ZB R
RINGER'S INJECTION "FRESENIUS" INF SOL 20X100ML I
0003345 76/ 254/97-C     B05BB01 B
RINGER'S INJECTION "FRESENIUS" INF SOL 12X250ML I
0040164 76/ 254/97-C     B05BB01 B
RINGER'S INJECTION "FRESENIUS" INF SOL 1X250ML I
0011316 76/ 254/97-C     B05BB01 B
RINGER'S INJECTION "FRESENIUS" INF SOL 1X500ML I
0011323 76/ 254/97-C     B05BB01 B
RINGER'S INJECTION "FRESENIUS" INF SOL 1X1000ML I
0011328 76/ 254/97-C     B05BB01 B
RINGER'S INJECTION "FRESENIUS" INF SOL 16X250ML I
0011351 76/ 254/97-C     B05BB01 B
RINGER'S INJECTION "FRESENIUS" INF SOL 12X500ML I
0011376 76/ 254/97-C     B05BB01 B
RINGER'S INJECTION "FRESENIUS" INF SOL 12X1000ML I
0011380 76/ 254/97-C     B05BB01 B
RINGER'S INJECTION "FRESENIUS" INF SOL 1X500ML II
0107342 76/ 254/97-C     B05BB01 B
RINGER'S INJECTION "FRESENIUS" INF SOL 10X500ML II
0107343 76/ 254/97-C     B05BB01 B
RINGER'S INJECTION "FRESENIUS" INF SOL 1X1000ML II
0107344 76/ 254/97-C     B05BB01 B
RINGER'S INJECTION "FRESENIUS" INF SOL 10X1000ML II
0107345 76/ 254/97-C     B05BB01 B

‹‹ ‹ 30 40 50 60 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09