Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1868
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 22,7 MG/ML PRN SOL 4X2L TWIN KL
0206332 87/ 449/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 22,7 MG/ML PRN SOL 5X2L SINGLE KL
0206331 87/ 449/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 22,7 MG/ML PRN SOL 6X1,5L TWIN LI
0206329 87/ 449/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 4X2L TWIN KL
0206344 87/ 450/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 4X2L TWIN LI
0206345 87/ 450/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 4X2L TWIN LI
0206346 87/ 450/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 5X2L TWIN LI
0206347 87/ 450/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 5X2L TWIN KL
0235926 87/ 450/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 3X2,5L SINGLE KL
0213986 87/ 450/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 4X2,5L SINGLE KL
0213987 87/ 450/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 3X2,5L TWIN KL
0213988 87/ 450/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 4X2,5L TWIN KL
0213989 87/ 450/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 3X2,5L TWIN LI
0213990 87/ 450/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 4X2,5L TWIN LI
0213991 87/ 450/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 3X3L SINGLE KL
0213992 87/ 450/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 3X3L TWIN KL
0213993 87/ 450/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 3X3L TWIN LI
0213994 87/ 450/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 2X4,5L SINGLE KL
0213995 87/ 450/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 2X5L SINGLE KL
0213996 87/ 450/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 2X5L SINGLE SET LI
0213997 87/ 450/14-C     B05DB B

‹‹ ‹ 20 30 40 50 60 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09