Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2117
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NEONUTRIN 5% INF SOL 1X500ML
0046780 76/ 645/99-C neonutrin.pdf neonutrin.pdf B05BA01 R
NEONUTRIN 10% INF SOL 1X500ML
0046781 76/ 646/99-C neonutrin.pdf neonutrin.pdf B05BA01 R
NEONUTRIN 5% INF SOL 10X500ML
0233038 76/ 645/99-C neonutrin.pdf neonutrin.pdf B05BA01 R
NEPHROTECT INF SOL 1X500ML
0142002 76/ 994/92-S/C nephrotect.pdf nephrotect.pdf B05BA01 R
NEPHROTECT INF SOL 10X250ML
0142001 76/ 994/92-S/C nephrotect.pdf nephrotect.pdf B05BA01 R
NEPHROTECT INF SOL 1X250ML
0137500 76/ 994/92-S/C nephrotect.pdf nephrotect.pdf B05BA01 R
NEPHROTECT INF SOL 10X500ML
0142003 76/ 994/92-S/C nephrotect.pdf nephrotect.pdf B05BA01 R
NUMETA G13%E INF EML 10X300ML
0115709 76/ 307/16-C numetag13e.pdf numetag13e.pdf B05BA10 R
NUMETA G16%E INF EML 6X500ML
0159825 76/ 329/11-C numetag16e.pdf numetag16e.pdf B05BA10 R
NUMETA G16%E INF EML 1X500ML
0202092 76/ 329/11-C numetag16e.pdf numetag16e.pdf B05BA10 R
NUTRAMIN VLI INF SOL 10X250ML
0058627 76/ 018/00-C nutraminvl.pdf nutraminvl.pdf B05BA01 R
NUTRAMIN VLI INF SOL 1X500ML
0058628 76/ 018/00-C nutraminvl.pdf nutraminvl.pdf B05BA01 R
NUTRAMIN VLI INF SOL 1X250ML
0058626 76/ 018/00-C nutraminvl.pdf nutraminvl.pdf B05BA01 R
NUTRAMIN VLI INF SOL 10X500ML
0058629 76/ 018/00-C nutraminvl.pdf nutraminvl.pdf B05BA01 R
NUTRAMIN VLI INF SOL 1X100ML
0058624 76/ 018/00-C nutraminvl.pdf nutraminvl.pdf B05BA01 R
NUTRAMIN VLI INF SOL 10X100ML
0058625 76/ 018/00-C nutraminvl.pdf nutraminvl.pdf B05BA01 R
NUTRIFLEX BASAL INF SOL 5X2000ML
0003513 76/1290/97-C nutriflexb.pdf nutriflexb.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX BASAL INF SOL 5X1000ML
0003416 76/1290/97-C nutriflexb.pdf nutriflexb.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX LIPID PERI 32/64 INF EML 5X1875ML
0206879 76/ 493/16-C nutriflexl.pdf nutriflexl.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX LIPID PERI 32/64 INF EML 5X1250ML
0206878 76/ 493/16-C nutriflexl.pdf nutriflexl.pdf B05BA10 R

‹‹ ‹ 20 30 40 50 60 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 80 90 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. leden 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09