Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1868
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OMEGAVEN INF EML 10X50ML
0001252 76/ 315/01-C omegaven.pdf omegaven.pdf B05BA02 R
OMEGAVEN INF EML 1X100ML
0001772 76/ 315/01-C omegaven.pdf omegaven.pdf B05BA02 R
OMEGAVEN INF EML 1X50ML
0001452 76/ 315/01-C omegaven.pdf omegaven.pdf B05BA02 R
OMEGAVEN INF EML 10X100ML
0001287 76/ 315/01-C omegaven.pdf omegaven.pdf B05BA02 R
PEDITRACE INF CNC SOL 10X10ML
0185181 peditrace.pdf peditrace.pdf B05XA30 F
PERIOLIMEL N4E INF EML 1X2000ML
0185462 76/ 389/10-C periolimel.pdf periolimel.pdf B05BA10 R
PERIOLIMEL N4E INF EML 4X1500ML
0157101 76/ 389/10-C periolimel.pdf periolimel.pdf B05BA10 R
PERIOLIMEL N4E INF EML 4X2000ML
0157102 76/ 389/10-C periolimel.pdf periolimel.pdf B05BA10 R
PERIOLIMEL N4E INF EML 6X1000ML
0157100 76/ 389/10-C periolimel.pdf periolimel.pdf B05BA10 R
PERIOLIMEL N4E INF EML 1X2500ML
0185463 76/ 389/10-C periolimel.pdf periolimel.pdf B05BA10 R
PERIOLIMEL N4E INF EML 1X1000ML
0185460 76/ 389/10-C periolimel.pdf periolimel.pdf B05BA10 R
PERIOLIMEL N4E INF EML 1X1500ML
0185461 76/ 389/10-C periolimel.pdf periolimel.pdf B05BA10 R
PERIOLIMEL N4E INF EML 2X2500ML
0157103 76/ 389/10-C periolimel.pdf periolimel.pdf B05BA10 R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 5X1,5L SINGLE KL
0206283 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 6X1,5L SINGLE KL
0206284 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 2X5L SINGLE SET KL
0313948 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 2X5L SINGLE SET LI
0313947 87/ 448/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 2X5L SINGLE KL
0313946 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 2X4,5L SINGLE KL
0313945 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 3X3L TWIN LI
0313944 87/ 448/14-C     B05DB B

‹‹ ‹ 20 30 40 50 60 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09