Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1868
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLIMEL N12E INF EML 1X2000ML
0227391 76/ 565/17-C olimeln12e.pdf olimeln12e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12E INF EML 4X2000ML
0227392 76/ 565/17-C olimeln12e.pdf olimeln12e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N7E INF EML 6X1000ML
0157107 76/ 385/10-C olimeln7e.pdf olimeln7e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N7E INF EML 4X1500ML
0157108 76/ 385/10-C olimeln7e.pdf olimeln7e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N7E INF EML 4X2000ML
0157109 76/ 385/10-C olimeln7e.pdf olimeln7e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N7E INF EML 1X1000ML
0185448 76/ 385/10-C olimeln7e.pdf olimeln7e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N7E INF EML 1X1500ML
0185449 76/ 385/10-C olimeln7e.pdf olimeln7e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N7E INF EML 1X2000ML
0185450 76/ 385/10-C olimeln7e.pdf olimeln7e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N9 INF EML 4X1500ML
0157117 76/ 388/10-C olimeln9.pdf olimeln9.pdf B05BA10 R
OLIMEL N9 INF EML 6X1000ML
0157116 76/ 388/10-C olimeln9.pdf olimeln9.pdf B05BA10 R
OLIMEL N9 INF EML 1X1500ML
0185455 76/ 388/10-C olimeln9.pdf olimeln9.pdf B05BA10 R
OLIMEL N9 INF EML 1X1000ML
0185454 76/ 388/10-C olimeln9.pdf olimeln9.pdf B05BA10 R
OLIMEL N9 INF EML 1X2000ML
0185456 76/ 388/10-C olimeln9.pdf olimeln9.pdf B05BA10 R
OLIMEL N9 INF EML 4X2000ML
0157118 76/ 388/10-C olimeln9.pdf olimeln9.pdf B05BA10 R
OLIMEL N9E INF EML 4X2000ML
0157112 76/ 384/10-C olimeln9e.pdf olimeln9e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N9E INF EML 4X1500ML
0157111 76/ 384/10-C olimeln9e.pdf olimeln9e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N9E INF EML 6X1000ML
0157110 76/ 384/10-C olimeln9e.pdf olimeln9e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N9E INF EML 1X1500ML
0185458 76/ 384/10-C olimeln9e.pdf olimeln9e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N9E INF EML 1X1000ML
0185457 76/ 384/10-C olimeln9e.pdf olimeln9e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N9E INF EML 1X2000ML
0185459 76/ 384/10-C olimeln9e.pdf olimeln9e.pdf B05BA10 R

‹‹ ‹ 20 30 40 50 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09