Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1868
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLICLINOMEL N6-900E INF EML 4X2000ML
0042603 76/ 226/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N6-900E INF EML 2X2500ML
0042604 76/ 226/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N7-1000E INF EML 4X2000ML
0042607 76/ 227/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N7-1000E INF EML 2X2500ML
0042608 76/ 227/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N7-1000E INF EML 4X1500ML
0042606 76/ 227/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N7-1000E INF EML 6X1000ML
0042605 76/ 227/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12 INF EML 6X1000ML
0227396 76/ 566/17-C olimeln12.pdf olimeln12.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12 INF EML 1X2000ML
0227399 76/ 566/17-C olimeln12.pdf olimeln12.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12 INF EML 10X650ML
0227394 76/ 566/17-C olimeln12.pdf olimeln12.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12 INF EML 1X650ML
0227393 76/ 566/17-C olimeln12.pdf olimeln12.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12 INF EML 1X1000ML
0227395 76/ 566/17-C olimeln12.pdf olimeln12.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12 INF EML 4X2000ML
0227400 76/ 566/17-C olimeln12.pdf olimeln12.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12 INF EML 4X1500ML
0227398 76/ 566/17-C olimeln12.pdf olimeln12.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12 INF EML 1X1500ML
0227397 76/ 566/17-C olimeln12.pdf olimeln12.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12E INF EML 6X1000ML
0227388 76/ 565/17-C olimeln12e.pdf olimeln12e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12E INF EML 1X1000ML
0227387 76/ 565/17-C olimeln12e.pdf olimeln12e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12E INF EML 10X650ML
0227386 76/ 565/17-C olimeln12e.pdf olimeln12e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12E INF EML 1X650ML
0227385 76/ 565/17-C olimeln12e.pdf olimeln12e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12E INF EML 1X1500ML
0227389 76/ 565/17-C olimeln12e.pdf olimeln12e.pdf B05BA10 R
OLIMEL N12E INF EML 4X1500ML
0227390 76/ 565/17-C olimeln12e.pdf olimeln12e.pdf B05BA10 R

‹‹ ‹ 20 30 40 50 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09