Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP INF SOL 1X500ML
0044100 76/ 235/98-C hartmannuv.pdf hartmannuv.pdf B05BB01 R
HARTMANNŮV ROZTOK VIAFLO INF SOL 10X1000ML
0013452 76/ 399/05-C hartmannuv.pdf hartmannuv.pdf B05BB01 R
HARTMANNŮV ROZTOK VIAFLO INF SOL 30X250ML
0013444 76/ 399/05-C hartmannuv.pdf hartmannuv.pdf B05BB01 R
HARTMANNŮV ROZTOK VIAFLO INF SOL 20X500ML
0013447 76/ 399/05-C hartmannuv.pdf hartmannuv.pdf B05BB01 R
HARTMANNŮV ROZTOK VIAFLO INF SOL 1X1000ML
0199288 76/ 399/05-C hartmannuv.pdf hartmannuv.pdf B05BB01 R
HARTMANNŮV ROZTOK VIAFLO INF SOL 1X500ML
0199287 76/ 399/05-C hartmannuv.pdf hartmannuv.pdf B05BB01 R
HARTMANNŮV ROZTOK VIAFLO INF SOL 1X250ML
0199286 76/ 399/05-C hartmannuv.pdf hartmannuv.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS" INF SOL 1X500ML I
0095765 76/ 153/03-C     B05BB01 B
HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS" INF SOL 10X500ML I
0095772 76/ 153/03-C     B05BB01 B
HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS" INF SOL 12X500ML I
0095773 76/ 153/03-C     B05BB01 B
HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS" INF SOL 1X1000ML I
0095793 76/ 153/03-C     B05BB01 B
HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS" INF SOL 6X1000ML I
0095794 76/ 153/03-C     B05BB01 B
HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS" INF SOL 1X500ML II
0107239 76/ 153/03-C     B05BB01 B
HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS" INF SOL 10X500ML II
0107240 76/ 153/03-C     B05BB01 B
HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS" INF SOL 20X500ML II
0107241 76/ 153/03-C     B05BB01 B
HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS" INF SOL 1X1000ML II
0107242 76/ 153/03-C     B05BB01 B
HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS" INF SOL 10X1000ML II
0107243 76/ 153/03-C     B05BB01 B
HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS" INF SOL 1X100ML II
0107244 76/ 153/03-C     B05BB01 B
HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS" INF SOL 10X100ML II
0107245 76/ 153/03-C     B05BB01 B
HARTMANN´S SOLUTION BP "FRESENIUS" INF SOL 40X100ML II
0107246 76/ 153/03-C     B05BB01 B

‹‹ ‹ 10 20 30 40 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 60 70 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09