Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2117
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CAPD/DPCA 2 PRN SOL 3X3000ML STAY SAFE
0097372 87/ 385/95-A/C capddpca2.pdf capddpca2.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 2 PRN SOL 1X3000ML STAY SAFE
0097371 87/ 385/95-A/C capddpca2.pdf capddpca2.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 2 PRN SOL 1X2500ML STAY SAFE
0097370 87/ 385/95-A/C capddpca2.pdf capddpca2.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 2 PRN SOL 1X2000ML STAY SAFE
0097369 87/ 385/95-A/C capddpca2.pdf capddpca2.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 2 PRN SOL 1X1500ML STAY SAFE
0097368 87/ 385/95-A/C     B05DB B
CAPD/DPCA 2 PRN SOL 2X5000ML SLEEP SAFE
0095427 87/ 385/95-A/C capddpca2.pdf capddpca2.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 2 PRN SOL 1X5000ML SLEEP SAFE
0095426 87/ 385/95-A/C capddpca2.pdf capddpca2.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 3 PRN SOL 4X2500ML STAY SAFE
0095490 87/ 385/95-B/C capddpca3.pdf capddpca3.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 3 PRN SOL 4X2000ML STAY SAFE
0095489 87/ 385/95-B/C capddpca3.pdf capddpca3.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 3 PRN SOL 2X5000ML SLEEP SAFE
0095492 87/ 385/95-B/C capddpca3.pdf capddpca3.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 3 PRN SOL 1X1500ML STAY SAFE
0095444 87/ 385/95-B/C     B05DB B
CAPD/DPCA 3 PRN SOL 1X2000ML STAY SAFE
0095445 87/ 385/95-B/C capddpca3.pdf capddpca3.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 3 PRN SOL 6X1500ML STAY SAFE
0021577 87/ 385/95-B/C     B05DB B
CAPD/DPCA 3 PRN SOL 1X3000ML STAY SAFE
0095447 87/ 385/95-B/C capddpca3.pdf capddpca3.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 3 PRN SOL 3X3000ML STAY SAFE
0095487 87/ 385/95-B/C capddpca3.pdf capddpca3.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 3 PRN SOL 4X1500ML STAY SAFE
0095488 87/ 385/95-B/C     B05DB B
CAPD/DPCA 3 PRN SOL 1X5000ML SLEEP SAFE
0095491 87/ 385/95-B/C capddpca3.pdf capddpca3.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 3 PRN SOL 1X2500ML STAY SAFE
0095446 87/ 385/95-B/C capddpca3.pdf capddpca3.pdf B05DB R
CAPD/DPCA 4 PRN SOL 6X1500ML STAY SAFE
0021582 87/ 385/95-C/C     B05DB B
CAPD/DPCA 4 PRN SOL 1X5000ML SLEEP SAFE
0095516 87/ 385/95-C/C capddpca4.pdf capddpca4.pdf B05DB R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 60 70 80 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. leden 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09