Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1848
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARDEAELYTOSOL D 1/1 INF SOL 10X250ML
0173330 76/ 785/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL D 1/1 INF SOL 20X100ML
0173329 76/ 785/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EA 1/1 INF SOL 10X250ML
0173331 76/ 776/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EA 1/1 INF SOL 20X100ML
0173332 76/ 776/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EA 1/1 INF SOL 20X80ML
0173333 76/ 776/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EA 1/1 INF SOL 10X500ML
0173334 76/ 776/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EA 1/1 INF SOL 1X100ML
0097630 76/ 776/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EA 1/1 INF SOL 1X80ML
0069598 76/ 776/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EA 1/1 INF SOL 1X500ML
0069600 76/ 776/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EA 1/1 INF SOL 1X250ML
0086851 76/ 776/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EL 1/1 INF SOL 1X250ML
0086860 76/ 925/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EL 1/1 INF SOL 1X80ML
0069601 76/ 925/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EL 1/1 INF SOL 20X80ML
0173337 76/ 925/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EL 1/1 INF SOL 20X100ML
0173336 76/ 925/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EL 1/1 INF SOL 10X250ML
0173335 76/ 925/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EL 1/1 INF SOL 1X500ML
0069603 76/ 925/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EL 1/1 INF SOL 1X100ML
0089073 76/ 925/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EL 1/1 INF SOL 10X500ML
0173338 76/ 925/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL EL 1/3 INF SOL 1X250ML
0086915 76/ 780/95-B/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL EL 1/3 INF SOL 1X100ML
0097346 76/ 780/95-B/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11