Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SMOFKABIVEN INF EML 1X1477ML II
0151109 76/ 387/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN INF EML 4X986ML II
0151108 76/ 387/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN INF EML 1X986ML II
0151107 76/ 387/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN INF EML 1X493ML II
0198811 76/ 387/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 1X493ML II
0198813 76/ 388/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 1X986ML I
0132509 76/ 388/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 6X493ML II
0198814 76/ 388/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 1X2463ML II
0151121 76/ 388/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 4X1970ML II
0151120 76/ 388/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 1X1970ML II
0151119 76/ 388/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 4X1477ML II
0151118 76/ 388/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 1X1477ML II
0151117 76/ 388/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 4X986ML II
0151116 76/ 388/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 1X986ML II
0151115 76/ 388/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 2X2463ML I
0132516 76/ 388/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 2X1970ML I
0132515 76/ 388/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 4X1477ML I
0132514 76/ 388/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 4X986ML I
0132513 76/ 388/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 1X2463ML I
0132512 76/ 388/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE INF EML 1X1970ML I
0132511 76/ 388/08-C     B05BA10 B

‹‹ ‹ 30 40 50 60 70 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09