Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 8X1000ML I
0237592 76/ 254/97-C ringerssol.pdf ringerssol.pdf B05BB01 R
RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 12X250ML I
0237546 76/ 254/97-C ringerssol.pdf ringerssol.pdf B05BB01 R
RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 1X100ML I
0237547 76/ 254/97-C ringerssol.pdf ringerssol.pdf B05BB01 R
RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 1X250ML I
0237548 76/ 254/97-C ringerssol.pdf ringerssol.pdf B05BB01 R
RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 1X500ML I
0237549 76/ 254/97-C ringerssol.pdf ringerssol.pdf B05BB01 R
RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 1X1000ML I
0237550 76/ 254/97-C ringerssol.pdf ringerssol.pdf B05BB01 R
RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 16X250ML I
0237551 76/ 254/97-C ringerssol.pdf ringerssol.pdf B05BB01 R
RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 12X500ML I
0237552 76/ 254/97-C ringerssol.pdf ringerssol.pdf B05BB01 R
RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 12X1000ML I
0237553 76/ 254/97-C ringerssol.pdf ringerssol.pdf B05BB01 R
RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 20X100ML I
0237554 76/ 254/97-C ringerssol.pdf ringerssol.pdf B05BB01 R
RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 10X1000ML II
0237555 76/ 254/97-C ringerssol.pdf ringerssol.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 10X250ML I
0018300 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 10X500ML I
0018301 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 6X1000ML I
0018302 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 10X250ML II
0018303 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 10X500ML II
0018304 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 10X1000ML II
0018305 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 20X250ML
0018306 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 20X500ML
0018307 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R
RINGERFUNDIN B.BRAUN INF SOL 10X1000ML
0018308 76/ 095/05-C ringerfund.pdf ringerfund.pdf B05BB01 R

‹‹ ‹ 30 40 50 60 70 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09