Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1797
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RINGERUV ROZTOK BRAUN INF SOL 10X500ML II
0059357 76/ 748/92-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
RINGERUV ROZTOK BRAUN INF SOL 6X1000ML I
0059356 76/ 748/92-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
RINGERUV ROZTOK BRAUN INF SOL 10X500ML I
0059355 76/ 748/92-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
RINGERUV ROZTOK BRAUN INF SOL 10X1000ML II
0059358 76/ 748/92-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
RINGERŮV ROZTOK VIAFLO INF SOL 20X500ML
0013440 76/ 398/05-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
RINGERŮV ROZTOK VIAFLO INF SOL 10X1000ML
0013441 76/ 398/05-C ringeruvro.pdf ringeruvro.pdf B05BB01 R
SMOFKABIVEN INF EML 2X2463ML I
0132508 76/ 387/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN INF EML 2X1970ML I
0132507 76/ 387/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN INF EML 4X1477ML I
0132506 76/ 387/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN INF EML 4X986ML I
0132505 76/ 387/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN INF EML 1X2463ML I
0132504 76/ 387/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN INF EML 1X1970ML I
0132503 76/ 387/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN INF EML 1X986ML I
0132501 76/ 387/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN INF EML 1X1477ML I
0132502 76/ 387/08-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN INF EML 3X2463ML II
0151114 76/ 387/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN INF EML 1X2463ML II
0151113 76/ 387/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN INF EML 4X1970ML II
0151112 76/ 387/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN INF EML 1X1970ML II
0151111 76/ 387/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN INF EML 4X1477ML II
0151110 76/ 387/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN INF EML 1X1477ML II
0151109 76/ 387/08-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R

‹‹ ‹ 30 40 50 60 70 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10