Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1797
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INTRALIPID 20% INF EML 10X100ML II
0192101 76/ 552/70-C intralipid.pdf intralipid.pdf B05BA02 R
INTRALIPID 20% INF EML 10X250ML II
0192102 76/ 552/70-C intralipid.pdf intralipid.pdf B05BA02 R
ISOLYTE INF SOL 10X500ML
0134822 76/ 884/09-C isolyte.pdf isolyte.pdf B05BB01 R
ISOLYTE INF SOL 10X1000ML
0134824 76/ 884/09-C isolyte.pdf isolyte.pdf B05BB01 R
ISOLYTE INF SOL 10X1000ML
0134821 76/ 884/09-C isolyte.pdf isolyte.pdf B05BB01 R
ISOLYTE INF SOL 20X500ML
0134820 76/ 884/09-C isolyte.pdf isolyte.pdf B05BB01 R
ISOLYTE INF SOL 20X500ML
0134823 76/ 884/09-C isolyte.pdf isolyte.pdf B05BB01 R
KABIVEN INF EML 1X2566ML II
0107098 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 1X2053ML II
0107099 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 1X1540ML II
0107100 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 4X1026ML II
0107102 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 4X1540ML II
0107103 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 4X2053ML II
0107104 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 3X2566ML II
0107105 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 1X1026ML II
0107109 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1440ML II
0107120 76/ 200/01-C kabivenper.pdf kabivenper.pdf B05BA10 R
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1440ML II
0107121 76/ 200/01-C kabivenper.pdf kabivenper.pdf B05BA10 R
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1920ML II
0107122 76/ 200/01-C kabivenper.pdf kabivenper.pdf B05BA10 R
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 3X2400ML II
0107123 76/ 200/01-C kabivenper.pdf kabivenper.pdf B05BA10 R
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1920ML II
0235924 76/ 200/01-C kabivenper.pdf kabivenper.pdf B05BA10 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 70 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10