Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1829
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA 9MG/ML INF SOL 18X250ML
0218923 76/ 020/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA 9MG/ML INF SOL 10X500ML
0218924 76/ 020/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA 9MG/ML INF SOL 10X1000ML
0218925 76/ 020/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA 9MG/ML INF SOL 40X100ML
0218922 76/ 020/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F 1/1 9MG/ML INF SOL 5000ML PVC IA
0199942 76/ 058/96-C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F 1/1 9MG/ML INF SOL 1500ML PP IIA
0199931 76/ 058/96-C     B05BB01 B
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F 1/1 9MG/ML INF SOL 1000ML PP IIA
0199934 76/ 058/96-C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F 1/1 9MG/ML INF SOL 5000ML PVC IB
0185704 76/ 058/96-C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F 1/1 9MG/ML INF SOL 1000ML PP IIC
0185703 76/ 058/96-C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F 1/1 9MG/ML INF SOL 1500ML PP IIC
0185702 76/ 058/96-C     B05BB01 B
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F 1/1 9MG/ML INF SOL 1000ML PP IIB
0185701 76/ 058/96-C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F 1/1 9MG/ML INF SOL 1500ML PP IIB
0185700 76/ 058/96-C     B05BB01 B
INFUSIO RINGERI IMUNA INF SOL 40X100ML
0225195 76/ 384/92-S/C infusiorin.pdf infusiorin.pdf B05BB01 R
INFUSIO RINGERI IMUNA INF SOL 1X100ML
0225196 76/ 384/92-S/C infusiorin.pdf infusiorin.pdf B05BB01 R
INFUSIO RINGERI IMUNA INF SOL 18X250ML
0225197 76/ 384/92-S/C infusiorin.pdf infusiorin.pdf B05BB01 R
INFUSIO RINGERI IMUNA INF SOL 1X250ML
0225198 76/ 384/92-S/C infusiorin.pdf infusiorin.pdf B05BB01 R
INFUSIO RINGERI IMUNA INF SOL 10X500ML
0225199 76/ 384/92-S/C infusiorin.pdf infusiorin.pdf B05BB01 R
INFUSIO RINGERI IMUNA INF SOL 1X500ML
0225200 76/ 384/92-S/C infusiorin.pdf infusiorin.pdf B05BB01 R
INFUSIO RINGERI IMUNA INF SOL 30X100ML
0208547 76/ 384/92-S/C infusiorin.pdf infusiorin.pdf B05BB01 R
INFUSIO RINGERI IMUNA INF SOL 1X1000ML
0225202 76/ 384/92-S/C infusiorin.pdf infusiorin.pdf B05BB01 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 70 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14