Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNA 200MG/ML INF SOL 40X100ML
0229096 76/ 780/69-B/C infusioman.pdf infusioman.pdf B05BC01 R
INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNA 200MG/ML INF SOL 10X500ML
0207327 76/ 780/69-B/C infusioman.pdf infusioman.pdf B05BC01 R
INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNA 200MG/ML INF SOL 20X200ML
0207326 76/ 780/69-B/C infusioman.pdf infusioman.pdf B05BC01 R
INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNA 200MG/ML INF SOL 30X100ML
0207325 76/ 780/69-B/C infusioman.pdf infusioman.pdf B05BC01 R
INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNA 200MG/ML INF SOL 10X400ML
0207324 76/ 780/69-B/C infusioman.pdf infusioman.pdf B05BC01 R
INFUSIO MANNITOLI 20 IMUNA 200MG/ML INF SOL 20X250ML
0207323 76/ 780/69-B/C infusioman.pdf infusioman.pdf B05BC01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 4,5MG/ML+25MG/ML INF SOL 10X1000ML
0225279 76/ 021/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB02 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 4,5MG/ML+25MG/ML INF SOL 10X500ML
0225278 76/ 021/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB02 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 4,5MG/ML+25MG/ML INF SOL 10X500ML
0208542 76/ 021/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB02 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 4,5MG/ML+25MG/ML INF SOL 20X250ML
0208541 76/ 021/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB02 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 4,5MG/ML+25MG/ML INF SOL 20X200ML
0208540 76/ 021/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB02 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 4,5MG/ML+25MG/ML INF SOL 10X400ML
0208538 76/ 021/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB02 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 4,5MG/ML+25MG/ML INF SOL 30X100ML
0208539 76/ 021/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB02 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 4,5MG/ML+25MG/ML INF SOL 18X250ML
0225277 76/ 021/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB02 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA 4,5MG/ML+25MG/ML INF SOL 40X100ML
0225276 76/ 021/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB02 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA 9MG/ML INF SOL 20X200ML
0207329 76/ 020/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA 9MG/ML INF SOL 18X250ML
0218923 76/ 020/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA 9MG/ML INF SOL 10X400ML
0207332 76/ 020/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA 9MG/ML INF SOL 10X500ML
0207331 76/ 020/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA 9MG/ML INF SOL 40X100ML
0218922 76/ 020/72-S/C infusionat.pdf infusionat.pdf B05BB01 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 70 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09