Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1797
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 40X100ML I
0233924 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 1X1000ML I
0233925 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 1X1000ML II
0233926 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 1X1000ML I
0233927 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 6X1000ML I
0233928 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 10X1000ML II
0233929 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 8X1000ML I
0233930 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 16X250ML I
0233931 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 10X1000ML I
0233932 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 30X250ML II
0233933 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 30X250ML I
0233934 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 1X500ML II
0233935 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 10X500ML II
0233936 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 20X500ML II
0233937 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 1X1000ML II
0233938 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 10X1000ML II
0233939 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 1X100ML II
0233940 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 10X100ML II
0233941 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 40X100ML II
0233942 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R
HARTMANN´S SOLUTION FRESENIUS KABI INF SOL 1X250ML II
0233943 76/ 153/03-C hartmannss.pdf hartmannss.pdf B05BB01 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 70 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10