Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 10X500ML
0002584 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 20X10ML
0002587 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 10X500ML
0002585 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 1X500ML
0097694 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 1X500ML
0047003 76/ 232/92-D/C     B05BA03 B
GLUKÓZA 40 BRAUN 400MG/ML INF SOL 10X500ML
0207771 76/ 232/92-E/C glukoza40b.pdf glukoza40b.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 10X500ML
0047232 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 1X100ML
0047252 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 20X100ML
0047227 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 1X10ML
0046998 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 1X500ML
0097680 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 1X250ML
0097679 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 1X1000ML
0096874 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 1X500ML
0096873 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 1X250ML
0096872 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 1X100ML
0096871 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 20X100ML
0047256 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 10X250ML
0047229 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 10X250ML
0047249 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R
GLUKÓZA 5 BRAUN 50MG/ML INF SOL 20X10ML
0047241 76/ 232/92-A/C glukoza5br.pdf glukoza5br.pdf B05BA03 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 60 70 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09