Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1848
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 20X100ML I
0003344 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 30X250ML II
0107300 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 1X250ML I
0031483 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 16X250ML I
0031484 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 1X500ML I
0031485 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 12X500ML I
0031486 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 1X1000ML I
0031487 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 12X250ML I
0042222 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 10X500ML II
0107267 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 1X500ML II
0107291 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 1X1000ML II
0107292 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 20X500ML II
0107293 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 10X1000ML II
0107294 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 1X100ML II
0107295 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 10X100ML II
0107296 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 40X100ML II
0107297 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 1X250ML II
0107298 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 20X250ML II
0107299 76/ 365/96-C     B05BB01 B
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 9MG/ML INF SOL 1X100ML I
0031481 76/ 365/96-C     B05BB01 B
10% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS 100MG/ML INF SOL 20X100ML I
0146672 76/ 366/96-B/C     B05BA03 B

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11