Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 589
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARANESP 30MCG INJ SOL ISP 4X0,3ML II
0149582 EU/1/01/185/081 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 40MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML II
0149583 EU/1/01/185/082 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 40MCG INJ SOL ISP 4X0,4ML II
0149584 EU/1/01/185/083 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 50MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML II
0149585 EU/1/01/185/084 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 50MCG INJ SOL ISP 4X0,5ML II
0149586 EU/1/01/185/085 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 60MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML II
0149587 EU/1/01/185/086 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 60MCG INJ SOL ISP 4X0,3ML II
0149588 EU/1/01/185/087 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 80MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML II
0149589 EU/1/01/185/088 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 80MCG INJ SOL ISP 4X0,4ML II
0149590 EU/1/01/185/089 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 100MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML II
0149591 EU/1/01/185/090 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 100MCG INJ SOL ISP 4X0,5ML II
0149592 EU/1/01/185/091 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 130MCG INJ SOL ISP 1X0,65ML II
0149593 EU/1/01/185/092 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 130MCG INJ SOL ISP 4X0,65ML II
0149594 EU/1/01/185/093 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 150MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML II
0149595 EU/1/01/185/094 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 150MCG INJ SOL ISP 4X0,3ML II
0149596 EU/1/01/185/095 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 300MCG INJ SOL ISP 1X0,6ML II
0149597 EU/1/01/185/096 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 300MCG INJ SOL ISP 4X0,6ML II
0149598 EU/1/01/185/097 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 500MCG INJ SOL ISP 1X1ML II
0149599 EU/1/01/185/098 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 500MCG INJ SOL ISP 4X1ML II
0149600 EU/1/01/185/099 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 300MCG INJ SOL VIA 1X1ML
0168264 EU/1/01/185/110 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11