Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 28
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
REFIXIA 500IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+AD
0222372 EU/1/17/1193/001 refixia.pdf refixia.pdf B02BD04 R
REFIXIA 1000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+AD
0222373 EU/1/17/1193/002 refixia.pdf refixia.pdf B02BD04 R
REFIXIA 2000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+AD
0222374 EU/1/17/1193/003 refixia.pdf refixia.pdf B02BD04 R
RIXUBIS 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML
0210268 EU/1/14/970/004 rixubis.pdf rixubis.pdf B02BD04 R
RIXUBIS 1000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML
0210267 EU/1/14/970/003 rixubis.pdf rixubis.pdf B02BD04 R
RIXUBIS 250IU INJ PSO LQF 1+1X5ML
0210265 EU/1/14/970/001 rixubis.pdf rixubis.pdf B02BD04 R
RIXUBIS 500IU INJ PSO LQF 1+1X5ML
0210266 EU/1/14/970/002 rixubis.pdf rixubis.pdf B02BD04 R
RIXUBIS 3000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML
0210269 EU/1/14/970/005 rixubis.pdf rixubis.pdf B02BD04 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14