Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 132
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADVATE 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML I
0500044 EU/1/03/271/005 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 1500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML II
0210282 EU/1/03/271/020 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2ML II
0210281 EU/1/03/271/019 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML II
0210280 EU/1/03/271/018 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 250IU INJ PSO LQF 1+1X2ML II
0210279 EU/1/03/271/017 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 3000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML II
0210278 EU/1/03/271/016 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML II
0210277 EU/1/03/271/015 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 1500IU INJ PSO LQF 1+1X5ML II
0210276 EU/1/03/271/014 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 1000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML II
0210275 EU/1/03/271/013 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 500IU INJ PSO LQF 1+1X5ML II
0210274 EU/1/03/271/012 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 250IU INJ PSO LQF 1+1X5ML II
0210273 EU/1/03/271/011 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 1500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I
0168929 EU/1/03/271/010 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I
0168928 EU/1/03/271/009 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 3000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML I
0500045 EU/1/03/271/006 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 250IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I
0168926 EU/1/03/271/007 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 1500IU INJ PSO LQF 1+1X5ML I
0028058 EU/1/03/271/004 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 1000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML I
0028057 EU/1/03/271/003 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 500IU INJ PSO LQF 1+1X5ML I
0028056 EU/1/03/271/002 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 250IU INJ PSO LQF 1+1X5ML I
0028055 EU/1/03/271/001 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R
ADVATE 500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I
0168927 EU/1/03/271/008 advate.pdf advate.pdf B02BD02 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11