Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 294
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VIHUMA 250IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+AD+1J
0222112 EU/1/16/1168/001 vihuma.pdf vihuma.pdf B02BD02 R
VIHUMA 500IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+AD+1J
0222113 EU/1/16/1168/002 vihuma.pdf vihuma.pdf B02BD02 R
VIHUMA 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+AD+1J
0222114 EU/1/16/1168/003 vihuma.pdf vihuma.pdf B02BD02 R
VIHUMA 4000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+AD+1J
0238323 EU/1/16/1168/007 vihuma.pdf vihuma.pdf B02BD02 R
VIHUMA 2500IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+AD+1J
0238321 EU/1/16/1168/005 vihuma.pdf vihuma.pdf B02BD02 R
VIHUMA 3000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+AD+1J
0238322 EU/1/16/1168/006 vihuma.pdf vihuma.pdf B02BD02 R
VIHUMA 2000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+AD+1J
0222115 EU/1/16/1168/004 vihuma.pdf vihuma.pdf B02BD02 R
VONCENTO 500IU FVIII/1200IU VWF INJ/INF PSO LQF 1+1X5ML
0194402 EU/1/13/857/003 voncento.pdf voncento.pdf B02BD06 R
VONCENTO 500IU FVIII/1200IU VWF INJ/INF PSO LQF 1+1X10ML
0194401 EU/1/13/857/002 voncento.pdf voncento.pdf B02BD06 R
VONCENTO 250IU FVIII/600IU VWF INJ/INF PSO LQF 1+1X5ML
0194400 EU/1/13/857/001 voncento.pdf voncento.pdf B02BD06 R
VONCENTO 1000IU FVIII/2400IU VWF INJ/INF PSO LQF 1+1X10ML
0194403 EU/1/13/857/004 voncento.pdf voncento.pdf B02BD06 R
WILATE 1000IU VWF/1000IU FVIII INJ PSO LQF 1+1X10ML
0230493 75/ 002/12-C wilate.pdf wilate.pdf B02BD06 R
WILATE 500IU VWF/500IU FVIII INJ PSO LQF 1+1X5ML
0230494 75/ 001/12-C wilate.pdf wilate.pdf B02BD06 R
WILLFACT 1000IU INJ PSO LQF 1+1X10ML
0165508 75/ 200/11-C willfact.pdf willfact.pdf B02BD10 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11