Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 651
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RIBAS 10MG TBL FLM 30
0227453 16/ 577/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIBAS 15MG TBL FLM 28
0227454 16/ 578/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIBAS 20MG TBL FLM 28
0227455 16/ 579/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIBAS 20MG TBL FLM 98
0227456 16/ 579/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIBAS 10MG TBL FLM 10
0228065 16/ 577/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIBAS 15MG TBL FLM 98
0228067 16/ 578/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIBAS 15MG TBL FLM 42
0228066 16/ 578/17-C ribas.pdf ribas.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN ACCORD 20MG TBL FLM 100X1
0250017 EU/1/20/1488/050 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN ACCORD 20MG TBL FLM 30
0250018 EU/1/20/1488/051 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN ACCORD 20MG TBL FLM 90
0250019 EU/1/20/1488/052 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN ACCORD 20MG TBL FLM 500
0250020 EU/1/20/1488/053 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN ACCORD 2,5MG TBL FLM 28
0249968 EU/1/20/1488/001 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN ACCORD 2,5MG TBL FLM 56
0249969 EU/1/20/1488/002 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN ACCORD 2,5MG TBL FLM 98
0249970 EU/1/20/1488/003 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN ACCORD 2,5MG TBL FLM 100
0249971 EU/1/20/1488/004 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN ACCORD 2,5MG TBL FLM 168
0249972 EU/1/20/1488/005 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN ACCORD 2,5MG TBL FLM 196
0249973 EU/1/20/1488/006 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN ACCORD 2,5MG TBL FLM 10X1
0249974 EU/1/20/1488/007 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN ACCORD 2,5MG TBL FLM 100X1
0249975 EU/1/20/1488/008 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN ACCORD 2,5MG TBL FLM 30
0249976 EU/1/20/1488/009 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11