ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2248
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CILOZEK 50MG TBL NOB 50
0242162 83/ 175/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 50MG TBL NOB 56
0242163 83/ 175/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 50MG TBL NOB 60
0242164 83/ 175/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 50MG TBL NOB 98
0242165 83/ 175/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 50MG TBL NOB 100
0242166 83/ 175/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 100MG TBL NOB 7
0242167 83/ 176/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 100MG TBL NOB 14
0242168 83/ 176/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 100MG TBL NOB 20
0242169 83/ 176/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 100MG TBL NOB 28
0242170 83/ 176/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 100MG TBL NOB 30
0242171 83/ 176/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 100MG TBL NOB 50
0242172 83/ 176/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 100MG TBL NOB 56
0242173 83/ 176/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 100MG TBL NOB 60
0242174 83/ 176/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 100MG TBL NOB 98
0242175 83/ 176/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 100MG TBL NOB 7
0224977 83/ 176/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 100
0224976 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 98
0224975 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 60
0224974 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 56
0224973 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 50
0224972 83/ 175/14-C     B01AC23 B

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 70 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. říjen 2022 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2022 v 01:09