Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5006
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CHLORID SODNÝ BAXTER 0,9% 9MG/ML INF SOL 20X500ML III
0187195 76/ 619/92-C chloridsod.pdf chloridsod.pdf B05BB01 R
CHLORID SODNÝ BAXTER 0,9% 9MG/ML INF SOL 12X1000ML III
0187196 76/ 619/92-C chloridsod.pdf chloridsod.pdf B05BB01 R
CHLORID SODNÝ BAXTER 0,9% 9MG/ML INF SOL 8X1500ML IV
0187197 76/ 619/92-C chloridsod.pdf chloridsod.pdf B05BB01 R
CHLORID SODNÝ BAXTER 0,9% 9MG/ML INF SOL 20X500ML IV
0187199 76/ 619/92-C chloridsod.pdf chloridsod.pdf B05BB01 R
CHLORID SODNÝ BAXTER 0,9% 9MG/ML INF SOL 12X1000ML IV
0187200 76/ 619/92-C chloridsod.pdf chloridsod.pdf B05BB01 R
CHLORID SODNÝ BAXTER 0,9% 9MG/ML INF SOL 12X1000ML V
0187201 76/ 619/92-C chloridsod.pdf chloridsod.pdf B05BB01 R
CHLORID SODNÝ BAXTER 0,9% 9MG/ML INF SOL 20X500ML V
0187204 76/ 619/92-C chloridsod.pdf chloridsod.pdf B05BB01 R
CILOSTAZOL STADA 100MG TBL NOB 30
0196975 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100MG TBL NOB 28
0196974 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100MG TBL NOB 20
0196973 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100MG TBL NOB 56
0185510 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100MG TBL NOB 60
0196978 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100MG TBL NOB 50
0196976 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100MG TBL NOB 14
0185509 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100MG TBL NOB 100
0196980 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOSTAZOL STADA 100MG TBL NOB 98
0196979 83/ 153/14-C cilostazol.pdf cilostazol.pdf B01AC23 R
CILOZEK 50MG TBL NOB 7
0224967 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 14
0224968 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 20
0224969 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 100MG TBL NOB 100
0242176 83/ 176/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 70 80 90 100 110 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11