Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5006
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 1X80ML
0069728 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 20X100ML
0173388 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 1X200ML
0086980 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 1X500ML
0086983 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 10X500ML
0173387 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 10X200ML
0173386 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 20X80ML
0173385 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 1X100ML
0098689 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 15% 150G/L INF SOL 1X200ML
0086990 76/ 917/95-B/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 15% 150G/L INF SOL 1X500ML
0086993 76/ 917/95-B/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 15% 150G/L INF SOL 1X100ML
0098785 76/ 917/95-B/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 15% 150G/L INF SOL 1X80ML
0069743 76/ 917/95-B/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 15% 150G/L INF SOL 20X80ML
0173389 76/ 917/95-B/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 15% 150G/L INF SOL 10X200ML
0173390 76/ 917/95-B/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 15% 150G/L INF SOL 10X500ML
0173391 76/ 917/95-B/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 15% 150G/L INF SOL 20X100ML
0173392 76/ 917/95-B/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 20% 200G/L INF SOL 10X500ML
0173395 76/ 917/95-C/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 20% 200G/L INF SOL 10X200ML
0173394 76/ 917/95-C/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 20% 200G/L INF SOL 20X80ML
0173393 76/ 917/95-C/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 20% 200G/L INF SOL 20X100ML
0173396 76/ 917/95-C/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11