Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5006
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
XARELTO 20MG TBL FLM 28 II
0168903 EU/1/08/472/018 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 20MG TBL FLM 98 II
0168904 EU/1/08/472/019 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 20MG TBL FLM 10X1 II
0168905 EU/1/08/472/020 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 20MG TBL FLM 100X1 II
0168906 EU/1/08/472/021 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 15MG TBL FLM 100
0209422 EU/1/08/472/036 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 15MG TBL FLM 10 II
0209423 EU/1/08/472/038 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 20MG TBL FLM 100
0209424 EU/1/08/472/037 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 20MG TBL FLM 10 II
0209425 EU/1/08/472/039 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 15MG+20MG TBL FLM 42+7 II
0209497 EU/1/08/472/040 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 2,5MG TBL FLM 100(10X10X1) II
0210101 EU/1/08/472/034 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 2,5MG TBL FLM 30 II
0210102 EU/1/08/472/035 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 2,5MG TBL FLM 20 II
0222182 EU/1/08/472/041 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 10MG TBL FLM 14 II
0222620 EU/1/08/472/042 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 10MG TBL FLM 28 II
0222621 EU/1/08/472/043 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 10MG TBL FLM 98 II
0222622 EU/1/08/472/044 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 10MG TBL FLM 100
0222623 EU/1/08/472/045 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 2,5MG TBL FLM 100
0222946 EU/1/08/472/046 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 2,5MG TBL FLM 14 I
0222947 EU/1/08/472/047 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 15MG TBL FLM 14 I
0222948 EU/1/08/472/048 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 20MG TBL FLM 14 I
0222949 EU/1/08/472/049 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R

‹‹ ‹ 100 190 200 210 220 230 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 250 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11