Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5006
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RIVAROXABAN MYLAN 20MG TBL FLM 90X1
0255362 EU/1/21/1588/050 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 20MG TBL FLM 98X1
0255363 EU/1/21/1588/051 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 20MG TBL FLM 100X1
0255364 EU/1/21/1588/052 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 20MG TBL FLM 98
0255365 EU/1/21/1588/053 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 20MG TBL FLM 100
0255366 EU/1/21/1588/054 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 15MG+20MG TBL FLM 42X15MG+7X20MG
0255367 EU/1/21/1588/055 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 10
0255313 EU/1/21/1588/001 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 28
0255314 EU/1/21/1588/002 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 56
0255315 EU/1/21/1588/003 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 60
0255316 EU/1/21/1588/004 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 100
0255317 EU/1/21/1588/005 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 196
0255318 EU/1/21/1588/006 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 28X1
0255319 EU/1/21/1588/007 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 30X1
0255320 EU/1/21/1588/008 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 56X1
0255321 EU/1/21/1588/009 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 60X1
0255322 EU/1/21/1588/010 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 90X1
0255323 EU/1/21/1588/011 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 98
0255324 EU/1/21/1588/012 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 100
0255325 EU/1/21/1588/013 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R
RIVAROXABAN MYLAN 2,5MG TBL FLM 196
0255326 EU/1/21/1588/014 rivaroxaba.pdf rivaroxaba.pdf B01AF01 R

‹‹ ‹ 100 150 160 170 180 190 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 210 220 230 240 250 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11