Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NITISINONE MENDELIKABS 10MG CPS DUR 60
0222549 EU/1/17/1217/003 nitisinone.pdf nitisinone.pdf A16AX04 R
NITISINONE MENDELIKABS 5MG CPS DUR 60
0222548 EU/1/17/1217/002 nitisinone.pdf nitisinone.pdf A16AX04 R
NITISINONE MENDELIKABS 2MG CPS DUR 60
0222547 EU/1/17/1217/001 nitisinone.pdf nitisinone.pdf A16AX04 R
NITYR 10MG TBL NOB 60
0223045 EU/1/18/1290/001 nityr.pdf nityr.pdf A16AX04 R
ORFADIN 10MG CPS DUR 60
0028409 EU/1/04/303/003 orfadin.pdf orfadin.pdf A16AX04 R
ORFADIN 20MG CPS DUR 60
0210410 EU/1/04/303/004 orfadin.pdf orfadin.pdf A16AX04 R
ORFADIN 4MG/ML POR SUS 1X90ML
0210495 EU/1/04/303/005 orfadin.pdf orfadin.pdf A16AX04 R
ORFADIN 2MG CPS DUR 60
0028407 EU/1/04/303/001 orfadin.pdf orfadin.pdf A16AX04 R
ORFADIN 5MG CPS DUR 60
0028408 EU/1/04/303/002 orfadin.pdf orfadin.pdf A16AX04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. leden 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09