ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CARBAGLU 200MG TBL SOL 5
0027124 EU/1/02/246/003 carbaglu.pdf carbaglu.pdf A16AA05 R
CARBAGLU 200MG TBL SOL 60
0027099 EU/1/02/246/002 carbaglu.pdf carbaglu.pdf A16AA05 R
CARBAGLU 200MG TBL SOL 15
0027098 EU/1/02/246/001 carbaglu.pdf carbaglu.pdf A16AA05 R
UCEDANE 200MG TBL SUS 60
0222231 EU/1/17/1202/001 ucedane.pdf ucedane.pdf A16AA05 R
UCEDANE 200MG TBL SUS 12
0223047 EU/1/17/1202/002 ucedane.pdf ucedane.pdf A16AA05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2023 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2023 v 01:10